Infocell
 

PRENUMERERA GRATIS

PÅ EXCELBREVET

 

Vill du också få helt kostnadsfri Excelutbildning med videos och skrivna tips varje månad?

Fyll i uppgifter i fälten nedan och klicka OK

(OBS! Du kommer att få ett mail där du ombeds bekräfta din gratisprenumeration)

Du kan när som helst avregistrera dig.

 

(Din e-postadress kommer inte att säljas, bytas eller överlåtas)

Namn

Företag

E-post

Registrera   Avregistrera
 
 
 
 

Excelbrevet nr 3 2012


 

EXCELBREVET nr 3 2012

 


Hej!

Detta är första Excelbrevet där vi presenterar en del av våra tips med video. Video är enkelt för användaren då alla steg kan följas och vill man stanna upp kan man enkelt pausa och vill man spela fram kan man göra det också.

Kul är att antalet prenumeranter ökat rejält och likaså frågorna. Två av dagens tips är önskemål från Er (Tips 3 & 4).

Ställ gärna egna frågor och skicka mig synpunkter och önskemål om innehåll. Maila eller ring mig. Excelbrevet är ju till för just Er som prenumererar!

Gillar ni Excelbrevet? Sprid det gärna till kollegor och vänner.
Länk för att tipsa en vän
Dela på LinkedIn
Dela på Facebook
Dela på Twitter

Trevlig Excelstund,

Tobias Ljung

Konsult & Utbildningsansvarig
0722 – 15 87 11
tobias@infocell.se
http://www.infocell.se/
Gratis Excelbrev:
http://www.infocell.se/sv/excelbrevet


TIPS 1 - SAMMANFOGA & FUNKTIONEN TEXT (video)

I denna video visas hur man i sammanfogade/konkatenerade celler effektivt kan anpassa talformat m.h.a. funktionen TEXT.

Detta är användbart när man vill lägga in tal och siffror i text/meningar. Värdena i texten/meningarna uppdateras då automatiskt när dessa celler ändras.


TIPS 2 – SAMMANFOGA CELLER OCH VÄRDEN

Här visar vi hur man sammanfogar celler och värden från flera celler och med hjälp av egen text. Användbart många olika situationer t.ex. när man ska slå ihop två cellers värden till ett cellvärde, eller när man vill infoga egen text tillsammans med ett/flera cellvärden.

Video - SAMMANFOGA & CELLER & VÄRDEN


TIPS 3 - DUPLICERA ISTÄLLET FÖR ATT KOPIERA

Många är vi som har lärt oss att kopiera (Ctrl+C) och klistra in (Ctrl+V). Men ibland finns det effektivare sätt än att kopiera och klistra in.

Genom att använda Ctrl+D så kan man nämligen DUPLICERA. Det innebär att man både kopierar och klistrar in i ett enda kommando.

Exempel 1: Du har ett diagram som du vill kopiera. Markera diagrammet och klicka Ctrl+D och vips så har du en kopia.

Exempel 2: Säg att du har en rad med fyra kolumner fylld med data. Har du raden under markerad räcker det att trycka Ctrl+D och vips så har du en kopia av raden ovan.

Exempel 2: Som i exempel 2 har vi en rad med data som vi vill kopiera. Denna gången vill vi kopiera samma rad 15 gånger. Genom att markera raden och de 15 raderna nedan och trycka Ctrl+D har vi kopierat samma data till alla raderna. 


TIPS 4 – ALLTID START I SAMMA BLADFLIK

Ibland har man en Excelfil som många andra använder och sparar i, men som man alltid ska öppnas med samma bladflik aktiverad. Det kan t ex vara att förstasidan i ett rapportpaket alltid ska synas när man öppnar filen. Går detta att lösa?

Ja. Genom att använda sig av VBA kan man lösa detta på ett enkelt sätt genom att göra följande:

1. Vi har en fil som innehåller tre bladflikar; Blad1, Blad2 och Blad3. Vi vill att Blad1 (Cell A1) alltid är markerad när filen öppnas – oavsett hur filen är sparad.

2. Se till att du står på Blad2 eller Blad3.

3. Se till att du har fliken Utvecklare aktiverad.
(Om du inte har fliken ”Utvecklare” kan du ta fram den genom att Arkiv – Alternativ - Anpassa menyfliksområdet och bocka i ”Utvecklare” under primära flikar, se bilden).

4. Klicka på fliken Utvecklare (1) och klicka på knappen ”Spela in makro” (2). Döp makrot till ”Makro1” (3) och klicka OK så börjar du markoinspelningen. Se bilden nedan.

5. Klicka på ”Blad1” och sedan på cell A1. Klicka sedan på ”Stoppa inspelning”

6. Öppna VBA-editorn (Alt + F11) eller menyfliken ”Utvecklare” och knappen Visual Basic.

7. Klicka på ”ThisWorkbook” (se bild nedan) och klistra in följande VBA-kod:
Private Sub Workbook_Open()
Run "Makro1"
End Sub

8. Spara och stäng VBA-editorn.

9. Ställ dig i Blad3 och spara filen. I vanliga fall hade man sedan befunnit sig med markören på Blad3 nästa gång man öppnar filen. Men med hjälp av makrot och VBA-koden kommer man nu istället befinna sig i Blad1 varje gång man öppnar filen. Testa själv att öppna filen efter att du sparat.

Filen hittar du här. 
Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter