Infocell
 

Excelbrevet nr 5 2013 - Måla med Excel

Excelbrevet nr 5

Hej!

Välkommen till ännu ett Excelbrev med nya sköna Exceltips. Denna gång blir är det också en lite speciell tävling. Använd Excel för att rita något (vad som helst) och maila ditt tävlingsbidrag till tobias@infocell.se. Mitt bidrag på bilden till höger får vara inledande inspiration. Vinsten hålls hemlig tills vidare...

Längst fram i vårrabatten står ett tips om hur du kan skapa en lika snygg innehållsförteckning i Excel som du kan göra i Word. Därefter har vi ett tips om hur du kan överlappa diagram. De rörliga bilderna beskriver denna gång varför du ibland får Antal istället för Summa i din pivottabell.

vårbild
Måla ditt bidrag i Excel och tävla om priser!

Fjärde tipset följer upp tips 1 och beskriver hur du kan använda hyperlänkar för att skapa en levande innehållsförteckning i Excel. Vi avslutar som vanligt med ett kortkommandotips och ett Icke-Exceltips, denna gång i PowerPoint.

Trevlig Excelstund,

Tobias Ljung

Konsult & Utbildningsansvarig

0722 – 15 87 11 tobias@infocell.se
a

 
 

Snygg innehållsföreckning i Excel

Fråga från Excelbrevare:

Hej! Jag använder Excel när jag gör årsredovisningar. I varje fil har jag en innehållsförteckning i en av flikarna. I de andra flikarna finns olika delar (vanligtvis mellan 4-8 flikar). Jag vill kunna göra en snygg innehållsförteckning med punkter precis som man kan göra i Word.

Excelbrevet svarar:

Många tror att bilden nedan är från Word.

Den är faktiskt från Excel och skapad utan att manuellt fyll ut med punkterna. Häng med och ser hur du själv skapar en snygg innehållsförteckning med punkter.

innehållsförteckning Excel

För att åstadkomma en liknande innehållsförteckning som du ser på bilden ovan gör så här:

1. Numrera 1,2,3 o.s.v. i cell A5 och neråt.

2. I cell B5 och nedåt skriver du in dina rubriker i innehållsförteckningen.

3. Justera kolumnbredden i B-kolumnen så att den blir rejält bred.

4. I C-kolumnen skriver du sedan in sidnumren.

5. Markera alla celler i B-kolumnen.

6. Gå in på Startfliken och i gruppen Tecken klickar du på dialogruteikonen längst ner till höger (eller trycker Ctrl+1).

7. Under fliken Tal väljer du sedan Anpassat och väljer talformatet @*.
(skulle det vara tal i cellen istället för text så använder du 0*. istället).

Överlappade staplar i diagram

Fråga från Excelbrevare:

Hej Tobias!Jag prenumererar på Excelbrevet och tänkte fråga dig om ett tips om diagram. Om jag har följande info:

 Äpplen                    40
-Varav dåliga         10
Päron                      30
-Varav dåliga           5
Total frukt               70

Med ovanstående info vill jag skapa ett stapeldiagram och visa en stapel med 40 äpplen och i den stapeln vill jag färglägga de dåliga äpplena med en annan färg. Likaså med päronen. Hur gör jag i Excel för att skapa detta? Mycket tacksam för tips!

Excelbrevet svarar:

1. Ställ upp ”Totalt” resp ”Dåliga” i egna kolumner så att de automatiskt blir varsin serien när du skapar diagrammet.

2. Infoga ett vanligt stapeldiagram och resultatet ska då bli som bilden nedan:

3. Högerklicka på en stapel och välj ”Formatera dataserie”.

4. Välj sedan att Serieöverlappning till 100 % så kommer staplarna att ligga ”ovanpå” varandra så som du önskar.

Vill du inte vilja ha med Totalen så kan du bara exkludera den i källdata.

ANTAL istället för SUMMA i min pivottabell?

Vídeo: pivottabell

Arbetar du med pivottabeller har du säkert någon gång stött på att du har fått ANTAL av något du vill beräkna i värdefältet istället för en önskad summering (SUMMA)?

I denna video lär du dig förstå varför problemet uppkommer och vad du kan göra för att förhindra det.

a

Är ni flera som tillsammans behöver utvecklas i Excel?
En anpassad utbildning är effektiv, flexibel och prisvärd.

Kanske har du behov att att höja din egen kompetens genom en exklusiv och personlig Excelutbildning?

Hos Infocell får du hjälp att definiera behovet av utbildning.
Vi hjälper till med förkunskapstest och diskuterar fram ett upplägg som passar för just er organisation.

Med Infocell har du också möjligheten att kombinera en lärarledd utbildning med e-learning.

Ring (0722-158711) eller maila Tobias Ljung (tobias@infocell.se) eller fyll i kontaktformuläret så berättar vi mer om de möjligheter som finns.

Vi erbjuder även utbildnining i övriga Office-program som t.ex. Word, PowerPoint och Outlook.

Innehållsförteckning med länkar

Att använda sig av hyperlänkar i sin innehållsförteckning är som sylt och grädde på pannkakan - ett måste. Användaren kan - istället för att först titta på innehållsförteckningen och sedan klicka till rätt flik - direkt klicka på önskat avsnitt i innehållsförteckningen och komma till den fliken.

I exemplet har vi en arbetsfil för årsredovisning som exempel med följande innehållsförteckning i Excel.

Gör följande för att länka din innehållsförteckning:

1. Se til att flikarna som du vill länka till är skapade.

2. Markera den första cellen du ska länka (cell B7) där det står "Förvaltningsberättelse".

1. Klicka på menyfliken Infoga och tryck sedan på knappen Hyperlänk (Ctrl+I).

3. I dialogrutan som dyker upp klickar du på "Plats i det här dokumentet" till vänster (se bilden nedanför). Därefter klickar du på det blad som du vill länka till och därefter OK.

A

Nu har en hyperlänk skapats i cellen där texten Förvaltningsberättelse står (B7). När du nu klickar på cellen/texten så förflyttas du automatiskt till fliken Förvaltningsberättelse.

Som default blir celler som är hyperlänkade formaterade med understrykning och blå teckenfärg. Du kan dock ta bort formateringen om du så önskar och din hyperlänkning kommer att fungera ändå. (Om du sedan redigerar hyperlänken kommer den automatiska formateringen tillbaka igen).

En av de formateringar som vi använder frekvent är kantlinjer. Genom följande kortkommandon kan man applicera och radera kantlinjer. Kommandot påverkar den eller de celler som du har markerade när du trycker kortkommandot.

PowerPoint - infoga video

Bilder har vi ju infogat i PowrPoint i alla tider. Nu för tiden går det också att infoga videofilmer i PowerPoint. Eller varför inte kombinera slides med både video och bilder. Så här infogar du en video i PowerPoint:

Välj infoga och video och klicka på Video från fil...

Därefter väljer du den filen du vill använda. Därefter kan du förändra storleken genom att dra i bildens/videons kanter. Du kan även välja en s.k. pausbild som visas när videofilmen inte är igång. Då går du in under menyn Format (Videoverktyg) och Pausbild - bild från fil...

Sedan kan man givetvis välja att starta videon automatiskt när bildspelet startar eller välja att starta med musklickning. Det går att ha flera videos som rullar samtidigt i samma bild.

Och precis som det går att infoga videoklipp kan man infoga ljudklipp.

Excel Premium är utbildningstjänsten som ger dig det där extra inom Excel. En mycket omfattande videobaserad Excelutbildning. Nedladdningsbara övningsfiler. Du sparar tid, miljö och pengar. Läs mer.

Excel Premium Excel Premium

Excella lugnt!

 Vi ses om några veckor igen.

Tobias Ljunglogga


Vill du läsa tidigare Excelbrev? Här finns alla gamla Excelbrev samlade.

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter