Infocell
 

LETA UPP BILDER

 

Se specialvideon "Så använder du använda LETARAD eller INDEX/PASSA för att leta upp bilder". Vanligtvis använder vi ju dessa funktioner för att leta upp värden, men det fungerar alltså även att leta upp bilder.

 

 

Letauppbild
Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter