Infocell
 
 
 
 
2014-08-17

Dela på Facebook
Dela på MySpace
Dela på Pusha
Dela på Twitter

Infocell på KOMMEK-mässan  


Den 20-21 augusti är det dags för KOMMEK, landets ledande mötesplats för ekonomer och beslutsfattare inom kommuner, landsting och regioner. Infocell kommer att finnas på plats i monter B02.


Besök oss i vår monter diskutera utbildning och användning av Excel och Officepaketet. Vi hjälper dig och din organisation att skapa mervärde i er utbildning med blended Learning; en kombination av lärarledd utbildning och e-Learning. Ekonomen av idag har många olika roller. Det är viktigt att hitta rätt kompetensutveckling för att utveckla yrkesroll och kunnande i en krävande omgivning. Ett sätt att göra detta är genom utbildning. Infocell samarbetar bland annat med Föreningen Sveriges Kommunalekonomer (KEF) i genomförandet av Excelutbildning riktat till ekonomer i kommun och landsting. Mer än 130 ekonomer har gått Excelkurser under våren och till hösten startar ytterligare omgångar i hela landet.

Välkommen till monter B02!

Klicka här för att komma till programmet för KOMMEK.