Infocell
 

VBA OCH MAKRON

 

Även om du är en duktig Excelanvändare tar det stopp ibland. Med rätt användning av VBA kan du automatisera och effektivisera ditt arbete i Excel. Kanske behöver du formulera egna funktioner och procedurer, skapa formulär, koppla Excel mot databaser, integrera Excel med andra Office-produkter eller förenkla rapportarbetet med makron.


Välkommen till en innehållsrik kurs som innefattar både teoretisk genomgång samt praktiska övningar.

 

FÖR VEM?

Du arbetar redan mycket i Excel, men vill automatisera och effektivisera ditt arbete med VBA och makron.

 

MÅL

Efter kursen har du lärt dig grunderna i VBA och makrohantering. Du kan skapa egna makron och redigera makron. Du vet hur man använder moduler, variabler och formulär på ett effektivt sätt.

 

FÖRKUNSKAPER

Du bör ha grundläggande Excelkunskap.

 

PEDAGOGIK

I kursen är det genomgångar där deltagaren får chansen att hänga med samt praktiska övningar.

 

VIDAREUTBILDNING

Vill du öka dina kunskaper i Excel erbjuder vi efter denna kurs många olika Excelkurser, se i menyn till höger. 

 

ANTAL DAGAR

2

TIDER

09:00 – 16:00

PRIS

8.990 kronor

I priset ingår alltid kursmaterial, lunch, kaffe och fika.

 

KURSDATUM

17-18mar

 Stockholm

 - platser kvar

18-19maj
 Stockholm  - platser kvar

 

kursanmälan

 

 

 

 

e-learning ingår

 

 

 

 

boka kurs

 

 

 

 

produktblad för kursen

 

KURSINNEHÅLL

 

Introduktion
Om VBA som utvecklingsverktyg och om objektsmodellen
Metoder, Händelser och Egenskaper

 

Makron
Spela in, köra, koppla och redigera makron

 

VBA-editorn
Formulärfönstret, Verktygslådan, Projektutforskaren,
Egenskapsfönstret, Bevakningsfönstret, Direktfönstret,
Lokalfönstret

 

Felsökning och felhantering
Felmeddelanden, brytläge, stegkörning, variabelbevakning

 

Kodning
Moduler, Formulär, Variabler, Procedurer, subrutiner
Kontrollstrukturer (villkorliga satser, with-satsen)

 

Användarformulär
Skapa formulär och hämta från och skriva till Excel

 

Kursdeltagarnas frågor

 

Introduktion
- Om VBA som utvecklingsverktyg och om objektsmodellen
- Metoder, Händelser och Egenskaper
Makron
- Spela in, köra, koppla och redigera makron
VBA-editorn
- Formulärfönstret, Verktygslådan, Projektutforskaren,
Egenskapsfönstret, Bevakningsfönstret, Direktfönstret,
Lokalfönstret
Felsökning och felhantering
- Felmeddelanden, brytläge, stegkörning, variabelbevakning
Kodning
- Moduler, Formulär, Variabler, Procedurer, subrutiner
- Kontrollstrukturer (villkorliga satser, with-satsen)
Användarformulär
- Skapa formulär och hämta från och skriva till Excel
Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter