Infocell
 

PRAKTISK INFORMATION OCH VILLKOR

 

MÅLTIDER

I kursavgiften till schemalagda kurser ingår lunch och kaffe med bröd. På morgonen serveras kaffe och te med smörgås. Lunch äter vi på någon trevlig restaurang i närheten. Vid eftermiddagens rast serveras eftermiddagsfika. Skulle du bli sugen däremellan finns det alltid drycker, frukt och godis framdukat. Vid företagsanpassade kurser tillkommer förtäring enligt överenskommelse.

 

KURSMATERIAL

Kurslitteratur ingår alltid.

 

KURSCERTIFIKAT

Som bevis på att du gått en kurs hos Infocell få du alltid ett certifikat efter avslutad kurs.

 

GRATIS EXCELSUPPORT I ETT ÅR!

Vi är stolta över att kunna erbjuda gratis Excelsupport i ett år på alla våra schemalagda kurser i Excel och Office. Efter avslutad kurs kan du som kursdeltagare, när som helst, kontakta din kursledare med frågor. Kursledaren svarar gärna på frågor och hjälper till att lösa problem via mail eller telefon. Med support avses frågeställningar som vi kan hjälpa till med via ett kortare telefonsamtal eller mailkonversation med dig som kursdeltagare. Kursledaren behöver inte analysera, rätta eller fördjupa sig i svårare frågeställningar och inte heller sätta sig in i, korrigera och returnera Excelmodeller. Frågor e-postas till kursledaren eller till utbildning@infocell.se. Glöm inte ange vilken kurs du gått samt ditt namn och vilken organisation som stod som beställare för kursen.

 

BETALNING

Faktura skickas ut inom kort efter anmälan och skall vara betald senast 28 dagar innan kursstart. Alla angivna priser är exklusive moms.

 

GENOMFÖRANDE

Vi vet att du är beroende av rätt kompetens vid rätt tid. Därför är Infocells målsättning att alltid starta en kurs även med få deltagare. Vid enstaka tillfällen kan vissa kurser få så pass få deltagare att vi tvingas flytta kursdeltagare. Därför förbehåller vi oss rätten att ställa in planerade kurser och att ändra kursdatum. Om detta sker meddelas kursdeltagare i god tid. Om kurs ställs in eller avbryts på grund av sjukdom eller annan orsak som ligger utanför vår kontroll, försöker vi att erbjuda ett nytt kurstillfälle som passar kursdeltagarna. Som alternativ till detta erbjuder vi förtur till kursplatser vid ett senare kurstillfälle. Vid inställd kurs där nytt tillfälle inte erbjuds återbetalas inbetalda avgifter. Kringkostnader utöver detta ersätts inte.

 

AVBOKNING

Infocells regler baseras på Sveriges Auktoriserade Utbildningsföretags (SAUF) standardregler för av- och ombokning. En kursbokning är bindande så snart Infocell accepterat bokningen och skickat en bokningsbekräftelse. Av- eller ombokning av företagskurs eller kursplats i schemalagd utbildning kan göras utan kostnad fram till 29 dagar före kursstart. Vid av- eller ombokning 28 till 14 dagar före kursstart debiteras 50 % av kursavgiften. Sker avbokning eller ombokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.

 

BOKNINGSBEKRÄFTELSE OCH KALLELSE

Vi skickar en skriftlig bokningsbekräftelse när du bokat en schemalagd kurs eller företagskurs. Cirka två veckor före schemalagda kurser skickar vi en kallelse med information om tider och vägbeskrivning. Vid vissa kurser skickar vi även en webblänk till en förkunskapsenkät som vi vill att du fyller i. På så sätt kan vi säkerställa att du bokas på en kurs där innehållet motsvarar dina mål och förkunskaper.

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter