Infocell
 
 
 
 
2013-04-06

Dela på Facebook
Dela på MySpace
Dela på Pusha
Dela på Twitter

PowerPivot-kurs med startgaranti  


Lär dig skapa ditt eget beslutsstöd i Excel - gå vår populära kurs i PowerPivot. Startgaranti gäller - nästa tillfälle 29/4 i Stockholm.


Med PowerPivot kan du använda fler olika datakällor. Du lär dig koppla samman olika datakällor i en modell och skapar sedan rapporter och dashboards med pivottabeller, diagram och utsnitt. Du lär dig bygga egna mätvärden och tekniker för att effektiv layout.

 

Läs mer om PowerPivot-kursen och anmälan här.