Infocell
 
 
 
 

FÖRKUNSKAPSTEST

 

Kontaktuppgifter

* obligatoriska uppgifter

Fyll i kontaktuppgifterna för att fortsätta

Hur hittade ni oss? *
 
 
Förnamn *
 
 
Efternamn *
 
 
Företag *
 
 
E-mail *
 
 
Telefon
 
 
Plats för meddelande.
 
 
1. Vet du vad kortkommandona Ctrl+C och Ctrl+V utför i Excel? *
 
Ja   Nej  
 
2. Vet du hur man skapar formler för summering? *
 
Ja   Nej  
 
3. Kan du använda formler med absoluta referenser? (t ex A
 
Ja   Nej  
 
4. Vet du hur man döljer och tar fram rader och kolumner? *
 
Ja   Nej  
 
5. Vet du hur man markerar flera celler/cellområden samtidigt? *
 
Ja   Nej  
 
6. Vet du hur man skyddar/låser celler och områden så att man inte kan skriva i dessa? *
 
Ja   Nej  
 
7. Vet du hur man namnger cellområden? *
 
Ja   Nej  
 
8. Kan du byta namn på ett kalkylblad? *
 
Ja   Nej  
 
9. Kan du ändra typsnitt och storlek på text? *
 
Ja   Nej  
 
10. Vet du hur man vänster- och högerjusterar text och använder indrag i celler? *
 
Ja   Nej  
 
11. Kan du autopassa kolumner och rader så att hela innehållet syns? *
 
Ja   Nej  
 
12. Kan du ändra färg på tecken och cellbakgrunden? *
 
Ja   Nej  
 
13. Vet du hur man väljer mellan liggande och stående utskrifter? *
 
Ja   Nej  
 
14. Kan du skriva ut ett kalkylblad med exempelvis datum, sidnummer och ditt namn i sidhuvud eller sidfot? *
 
Ja   Nej  
 
15. Kan du definiera en utskriftsrubrik så att du vid utskrift av stora dokument kan få med kolumnernas namn längst upp på varje sida? *
 
Ja   Nej  
 
16. Kan du använda Excels inbyggda funktioner för att t.ex. beräkna medelvärde? *
 
Ja   Nej  
 
17. Kan du använda funktionen OM? *
 
Ja   Nej  
 
18. Kan du skapa ett diagram? *
 
Ja   Nej  
 
19. Vet du hur man ändrar diagramtyp på ett redan skapat diagram? *
 
Ja   Nej  
 
20. Kan du lägga in en rubrik i ett diagram? *
 
Ja   Nej  
 
21. Kan du ändra färgerna i ett diagram? *
 
Ja   Nej  
 
22. Kan du ändra graderingen på axlarna i ett diagram? *
 
Ja   Nej  
 
23. Kan du länka kalkylblad, exempelvis göra sammanställningar från tre olika kalkylblad? *
 
Ja   Nej  
 
24. Kan du göra en konsolidering i Excel? *
 
Ja   Nej  
 
25. Vet du hur man skapar en dokumentmall av ett kalkylblad? *
 
Ja   Nej  
 
26. Kan du skapa hyperlänkar (t ex. för att öppna en webbsida eller ett annat dokument)? *
 
Ja   Nej  
 
27. Vet du hur man sorterar en lista? *
 
Ja   Nej  
 
28. Vet du hur man sorterar en lista beroende på teckenfärg eller cellfärg? *
 
Ja   Nej  
 
29. Kan du arbeta med delsummor? *
 
Ja   Nej  
 
30. Kan du använda autofilter i ett register? *
 
Ja   Nej  
 
31. Kan du skapa en pivottabell? *
 
Ja   Nej  
 
32. Kan du skapa ett pivotdiagram? *
 
Ja   Nej  
 
33. Känner du till och kan använda makron? *
 
Ja   Nej  
 
34. Vet du hur man kopplar makron till knappar och kortkommandon? *
 
Ja   Nej  
 
35. Har du använt Scenariohanteraren? *
 
Ja   Nej  
 
36. Vet du hur man använder Problemlösaren? *
 
Ja   Nej  
 

Säkerhetskod *
 
Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter