Infocell
 
 
 
 

KURSANMÄLAN

 

 

 

Välj kurs *
 
 
Deltarnamn *
 
 
Avdelning
 
 
Titel/befattning
 
 
Telefon
 
 
Mobiltelefon
 
 
E-post *
 
 
Organisation *
 
 
Bokningsansvarig *
 
 
Telefonnr bokningsansvarig *
 
 
Ev. referensnummer (ordernr)
 
 
Fakturaadress:
 
Postadress *
 
 
Postnr *
 
 
Ort *
 
 
Vad lockade dig/er att boka kursen? *
 
Tidigare kund  
Annans rekommendation  
Utbildningsort  
Reklamutskick  
Sökning på internet  
via nyhetsbrevet Excelbladet  
Övrigt  
 
När gick du en Excelutbildning senast? *
 
För mindre än ett år sedan   Mellan ett och tre år sedan   Mer än tre år sedan   Har aldrig gått Excelutbildning  
 
Vilken kurs var det du gick senast?
 
 
Jag vill prenumerera på Infocells nyhetsbrev Excelbladet (gratis) *
 
Ja   Nej  
 
Skicka mig gärna information om utbildning och erbjudanden från Infocell *
 
Ja   Nej  
 
Ev. kampanjkod
 
 

Säkerhetskod *
 
Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter