Infocell
 
 
 
 
 
 

TIPS 27 - ALLTID START I SAMMA BLADFLIK

 

Ibland har man en Excelfil som andra använder och sparar i, men som man vill ska öppnas med samma bladflik aktiverad varje gång. Det kan t ex vara att förstasidan i ett rapportpaket alltid ska synas när man öppnar filen. Går detta att lösa?

 

Filen finner du här: Tips27 - Alltid start i samma bladflik VBA.xls

 

Ja. Genom att använda sig av VBA kan man lösa detta på ett enkelt sätt genom att göra följande:

 

 1. Vi har en fil som innehåller tre bladflikar; Blad1, Blad2 och Blad3. Vi vill att Blad1 (Cell A1) alltid är markerad när filen öppnas – oavsett hur filen är sparad.

 2. Se till att du står på Blad2 eller Blad3.

 3. Se till att du har fliken Utvecklare aktiverad.
  (Om du inte har fliken ”Utvecklare” kan du ta fram den genom att Arkiv – Alternativ - Anpassa menyfliksområdet och bocka i ”Utvecklare” under primära flikar, se bilden).
  excel-alternativ

 4. Klicka på fliken Utvecklare (1) och klicka på knappen ”Spela in makro” (2). Döp makrot till ”Makro1” (3) och klicka OK så börjar du markoinspelningen. Se bilden nedan.
  spela in makro

 5. Klicka på ”Blad1” och sedan på cell A1. Klicka sedan på ”Stoppa inspelning”

 6. Öppna VBA-editorn (Alt + F11)
  eller menyfliken ”Utvecklare” och knappen Visual Basic.

 7. Klicka på ”ThisWorkbook” (se bild nedan) och klistra in följande VBA-kod:
  Private Sub Workbook_Open()
  Run "Makro1"
  End Sub
  ThisWorkbook

 8. Spara och stäng VBA-editorn.

 9. Ställ dig i Blad3 och spara filen. I vanliga fall hade man sedan befunnit sig med markören på Blad3 nästa gång man öppnar filen. Men med hjälp av makrot och VBA-koden kommer man nu istället befinna sig i Blad1 varje gång man öppnar filen. Testa själv att öppna filen efter att du sparat.

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter