Infocell
 
 
 
 
 
 

Anpassade talformat i diagram

 

Ett enkelt sätt att lyfta diagram till en högre nivå är att använda sig av anpassade talformat. Det är okomplicerat och passar bra i en del diagram. Nedan visas några exempel på hur man kan använda anpassade talformat i diagram.

 

Exempel 1
Övrningsföretaget Infocell Paper AB säljer papper. Ungefär hälften av all försäljning är arkat papper och hälften är papper sålt på rulle. 50 % blir därför en bra måttstock när man tittar på olika produkters andel av ark- respektive rullförsäljning. I exemplet finns sju produkter där andelen arkförsäljning är angiven för varje produkt. Genom att synliggöra talet 50 % lite mer än de andra talen på Y-axeln hamnar fokus kring 50 %-gränsen:

Markera och högerklicka på y-axeln. Välj formatera axel…

 

talformat diagram

 

Först väljer vi att sätta minimum- och maximumgränser för y-axeln (i avsnittet Alternativ för axel). Sätt minimum till 0,3 (30 %) och maximum till 0,7 (70 %).

 

talformat diagram

 

Klicka sedan på avsnittet Tal till vänster. Välj Kategorin Egen och skriv in formatkoden [Röd][=0,5]%0;%0
Klicka sedan på knappen Lägg till.

 

talformat diagram

 

Diagrammet ska nu se ut enligt följande:

 

talformat diagram

 

Vi snyggar till diagrammet ytterligare genom att justera huvudenheten från 0,05 till 0,1 (d v s 10 %). Högerklicka på y-axeln. . Välj formatera axel…

 

talformat diagram

 

Nu ser diagrammet ut enligt följande:

 

talformat diagram

 

Exempel 2

Övningsföretaget Infocell AB vill visuellt markera vad som är bra respektive dåligt resultatmässigt på ett tydligt sätt i ett diagram. Y-axeln är minimerad till 500 och maximerad till 900. Man vill visa valutan på y-axeln utan att använda en axelrubrik.

 

talformat diagram

 

Genom att skapa ett anpassat talformat som visar valutatecknet (i detta fallet €) till vänster om beloppet visualiseras valutatecknet utan att man behöver skapa en axelrubrik. Se bilden nedan. Vill man ha ett mellanrum mellan valutatecknet och beloppet slå man bara in detta i talformatet.

 

talformat diagram

 

Resultatet blir följande:

 

talformat diagram

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter