Infocell
 
 
 
 
 
 

AVVIKELSEDIAGRAM MED OLIKA FÄRGER

 

Genom att visa positiva och negativa avvikelser med olika stapelfärger så blir diagrammen tydligt och snyggt presenterade. I vårt exempel har vi en enkel uppställning med försäljningssiffror för utfall och budget under period för olika regioner.

 

a

 

Vi infogar ett vanligt stapeldiagram enligt nedan.

 

a

 

Sedan begränsar vi källdataområdet till att endast omfatta kolumnen för Avvikelse. (Dra i hörnet på den blå rektangeln).

 

a

 

Nu ser diagrammet ut enligt nedan.

 

a

 

Vi skapar nu två nya kolumner till höger om kolumnen Avvikelse och döper dem till Pos och Neg. I den första kolumnen använder vi en OM-funktion för att endast låta positiva värden synas och i den andra kolumnen låter vi en OM-funktion styra att endast negativa värden syns.

 

a

 

Sedan ändrar vi källdata för diagrammet till att omfatta dessa två kolumner istället. Klickar på diagrammet och drar i källdata-markeringen igen.

 

a

 

Sedan klickar vi på någon av staplarna och väljer Alternativ för serie och anger Serieöverlappning till 100 %. Vill man sedan ha staplarna tätare ihop kan man även ändra Mellanrum i X-led (75 % i exemplet).

 

a

 

Nu har vi skapat ett diagram som vi ville, med positiva staplar/värden i en färg och negativa i en annan. För att fullända diagrammet kan man:

 

1)      Ta bort förklaringen nertill (markera och tryck Delete) 

2)      Lägg till diagramrubrik (Centrerad överlagring, 18 punkter fetstil) 

3)      Ta bort linjer för huvudskala (markera och tryck Delete) 

4)      Miljontal för värdeaxeln (markera axeln och Alternativ för axel – Visningsenheter miljontal) 

5)      Välj sedan om/hur du vill visa etiketten för miljontal. 

6)      Visa regionerna vid diagrammets lägsta punkt. (Markera kategoriaxeln och välj ETIKETTER – Etikettplacering – Lägsta).

 

Nu ska diagrammet se ut enligt nedan:

 

a

 

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter