Infocell
 
 
 
 
 
 

Bläddringsknapparna i Excel 2013

 

Bläddringsknapparna längst ner till vänster i statusfältet i Excel används för att visa bladflikar till vänster/höger. Använder du Excel 2013 har du kanske märkt att endast två av pilarna finns kvar. Pilarna längst till vänster och höger har försvunnit. Dessa pilar synliggjorde bladen längst till vänster respektive längst till höger i arbetsboken. Men hur visar man kalkylbladen längst till vänster eller höger om inte knapparna finns? Svaret finns om man dröjer muspekaren kvar över någon av pilarna. Genom att hålla Ctrl-knappen nedtryckt och musklicka uppnår du detta i Excel 2013.

Högerklickar du istället får du upp en lista över alla befintliga kalkylblad och du kan dubbelklicka på det blad du vill komma till.

Tack Kent för frågan som blev ett Exceltips.

bläddringsknapparna i Excel 2013
   
Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter