Infocell
 
 
 
 
 
 

DATEDIF - den försvunna funktionen

 

(Ladda ner Excelfilen med alla exempel här)

Av någon outgrundlig anledning finns det en funktion i Excel som inte är dokumenterad i programmet och alltså inte finns med i hjälpen, men som fungerar alldeles utmärkt och har så gjort ända sedan Excel 95.

I detta tips får du reda på hur du kan använda DATEDIF för att bl.a. ta reda på hur gammal en person är utifrån födelsedag eller skriva ut antalet "år", "månader" och "dagar" mellan två datum.

 

Med hjälp av funktionen kan du räkna ut antal år, månader och dagar mellan två datum. DATEDIF består av tre funktionsargument. Först anger man det första datumet (det tidigare datumet) och sedan det senare datumet. Som tredje och sista argument (intervall) finns sex olika möjligheter.

 

=DATEDIF(Datum1;Datum2;intervall)

 

Intervall Beskrivning    
"y" Hela år

 
"m" Hela månader
 
"d" Hela dagar
 
"yd" Direkta dagar (exklusive år)  
"md" Direkta dagar (exklusive år och månader)
"ym" Direkta månader (exklusive år och dagar)

 

Notera att intervallerna måste anges med dubbla citationstecken för och efter intervallkoden.

 

I bilden nedan ser du hur skillnaden mellan datumet 2013-06-17 och 2010-03-10 visas på olika sätt beroende på vilken intervallkod som agnes i funktionen.

 

 

Som vi ser är det 3 år, 3 månader och 7 dagar mellan datumen. Skulle vi vilja skriva ut "3 år 3 månader och 7 dagar" i cellen anger vi följande formel:

 

=DATEDIF(C2;C3;"y")&" år "&DATEDIF(C2;C3;"ym")&" månader och "&DATEDIF(C2;C3;"md")&" dagar"

 

Räkna ut en persons ålder:

 

Genom att ange ett födelsedatum kan man räkna ut personens ålder m h a funktionen DATEDIF. Se exemplet nedan.

 

 

Vill man kunna beräkna åldern från ett personnummer så behöver man först omvandla peronnumret till ett datum. Genom att använda funktionen DATUM tillsammans med textfunktionerna VÄNSTER och EXTEXT så omvandlar vi personnumret till ett datum. Se exempel nedan.

 

För att göra formeln dynamisk för att klara av fall där antalet år och/eller månader är 0 (noll) kan man omsluta med OM-funktioner. exemplet nedan.

 

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter