Infocell
 
 
 
 
 
 

Diagram + Tabell = SANT

 

Har du något diagram där du behöver ändra diagramdataintervall varje gång du lägger till ny data? T.ex. en tabell där varje nytt månadsvärde läggs till i en ny kolumn/rad. De flesta svarar definitivt JA på den frågan. Många Excelanvändare har massor av diagram där varje är kopplat till ett cellområde som manuellt måste justeras t.ex. månadsvis. Genom att använda de intelligenta tabeller som finns i Excel 2007/2010 kan man slippa att manuellt (eller på annat sätt med t.ex makron) uppdatera diagram. Om man skapar diagram utifrån en tabell så expanderar diagrammet automatiskt om tabellområdet expanderar. Följ exemplet nedan:

 

 

Vi utgår ifrån ett enkelt cellområde med tre marknader och data för fyra månader. Vi vill göra den till en Tabell. Enklast gör vi detta genom att ställa markören någonstans i dataområdet A1:D5 och klicka Ctrl+T och sedan OK/Enter. (Alternativt klicka på knappen Tabell under menyfliksområdet Infoga).

tabell

 

Tabellen är nu skapad och vi ser att layouten har förändrats enligt nedan:

 

tabell

 

Nu skapar vi ett diagram kopplat till vår tabell. Vi skapar ett stapeldiagram genom att trycka Alt + F1 (det går givetvis att skapa diagram på andra sätt).

 

tabell

 

Nu ska vi se vad som händer om vi lägger till maj månad och siffror för den månaden:

 

diagram

 

Där satt den! Diagrammet uppdateras automatiskt när tabellområdet expanderas med nya rader eller kolumner.

 

Ytterligare en finfin sak med tabellen är att om man t.ex. enbart vill visa vissa månader kan man via autofiltret klicka i t.ex. feb, mars och april. Då visas endast dessa månader i tabellen.

 

Dessutom finns det ju en mängd andra fördelar med Tabeller...

- Kan sätta på/stänga av totalsumma

- Enklicksaccess till Ta bort dubbletter

- En formel i en cell kopieras automatiskt till övriga celler i kolumnen

- Villkorsstyrd formatering följer med på nya rader och kolumner i tabellen

- Automatisk låsning av fönsterrutor när man scrollar ner i kalkylbladet

- Enkelt att använda tabellnamnet när man ska göra formler mot tabellen/området

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter