Infocell
 
 
 
 
 
 

Göra en bladflik EXTRA dold

 

Har ni någon gång dolt bladflikar i en fil? Ja, det har nog de flesta gjort.

Har ni någon gång också velat säkerställa att mottagaren inte väljer att ta fram den dolda bladfliken och titta på den? Ja, min erfarenhet är att många varit i den situationen ibland och inte vet hur man gör. Nedan visas hur man med en större säkerhetsnivå ser till att mottagaren inte hittar eller tittar på en dold bladflik.

 

  1. Se till att menyfliken Utvecklare är aktiverad.
    Som default är denna menyflik avaktiverad i Excel. För att aktivera fliken Utvecklare öppna Arkiv – Alternativ – Anpassa menyfliksområdet – klicka i kryssrutan för Utvecklare (se bild nedan).
    bladflik extra dold

  2. Aktivera den bladflik som du vill göra EXTRA dold.

  3. Klicka på Utvecklare – Egenskaper för att visa nedan:
    bladflik extra dold

  4. I egenskapsfönstret under Visible väljer du 2 – xlSheetVeryHidden

 

Efter att du följt dessa steg kommer du kommer nu att märka att du inte kan högerklicka på någon bladflik och klicka Ta fram…

Är bladfliken dold för alltid? Näpp. För att ta fram bladfliken och göra den synlig igen kan du använda ett enkelt VBA-makro. Makrot nedan tar fram Blad3 i den aktiva arbetsboken (ändra bladfliksnamn till Blad1, Blad2 etc. beroende på vilket blad du vill göra synligt).

 

Sub UnhideSheet ()
Worksheets (”Sheet3”).Visible = True
End Sub

 

OBS! Att göra en bladflik Extra dold är ingen garanti för att mottagaren inte kan ta fram bladet. Mottagaren kan ju läst det här tipset… Hursomhelst, den risken är nog ganska liten och det är ett enkelt knep att göra bladflikar extra dolda i filer där man behöver flikarna, men vill dölja innehållet i dem för mottagaren.

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter