Infocell
 
 
 
 
 
 

Jämföra två listor med varandra med villkorsstyrd formatiering i Excel

 

Det finns flera olika sätt att jämföra två listor med varandra. I detta tips kikar vi på hur du snabbt och enkelt kan göra det med villkorsstyrd formatering. I exemplet nedan finns två listor med personnummer. Du vill helt enkelt få Excel att visa vilka personnummer som finns med i den ena listan, men inte i den andra och tvärtom. Nedan ser du vår två tabeller som innehåller personnummer. Du kan t.ex. med blotta ögat se att personnummer 19561116-7891 i den vänstra tabellen inte finns med i den högra tabellen och tvärtom gäller för 19771201-3222. Redan vid en kort lista går det dock snabbare att använda villkorsstryd formatering än att titta manuellt och har man hundratals eller tusentals rader så blir det ju definitivt skönare med automatik :-).

 

jämföra två listor i Excel

 

Du börjar med att markera personnumren i båda tabellerna samtidigt och väljer menyfliken START och knappen Villkorsstyrd formatering - Regler för markering av celler - Dubblettvärden....

 

Dubblettvärden Excel

 

Sedan byter du Duplicerade och ändrar till Unika poster och klickar OK.

 

Dubbletter Unika poster

 

Nu har Excel markerat ut de personnummer som finns med i den ena listan, men inte i den andra listan. Snabbt som ögat!

 

unika poster i två listor i Excel

 

källa: www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter