Infocell
 
 
 
 
 
 

SNABBKNAPP TILL FÖRSTA/SISTA BLADFLIKEN

 

I en del arbetsböcker finns många kalkylblad och alla kan inte synas samtidigt. Om man vill komma till det sista kalkylbladet (eller det första) måste man första klicka nere på bläddringsknapparna och sedan klicka på önskat kalkylblad.

 

makroknapp

 

På följande sätt kan man göra detta med en enda knapptryckning istället. Vi kommer att lägga in två makron och sedan koppla makrona till två knappar; en knapp som tar oss till första kalkylbladet och ett som tar oss till sista kalkylbladet i arbetsboken (be bilden nedan).

 

makroknapp

 

Vi börjar med att klistra in följande VBA-kod i arbetsboken PERSONAL.xlsx (så att vi kan komma åt makrot i alla våra arbetsböcker). Om arbetsboken inte är öppen, hittar du den genom att klicka på menyfliken VISA och Ta fram och välj PERSONAL.xlsx.

 

makroknapp

 

Sedan öppnar du VBA-editorn med Alt + F11 eller väljer fliken UTVECKLARE och klickar på knappen Visual Basic längst till vänster.

 

makroknapp

 

Inne i VBA-editorn väljer du Infoga och Modul och klistrar in följande kod. Sedan sparar du och stänger VBA-editorn.

 

makroknapp

 

Kod att klistra in:

Sub GåTillFörstaBladfliken()

    On Error Resume Next

    Sheets(1).Activate

End Sub

 

Sub GåTillSistaBladfliken()

    On Error Resume Next

    Sheets(Sheets.Count).Activate

End Sub

 

Därefter högerklickar vi i verktygsfältet Snabbåtkomst och väljer Anpassa verktysfältet Snabbåtkomst….

 

makroknapp

 

Inne i dialogrutan väljer du kommandon från Makron (se nedan).

 

makroknapp

 

Vi letar upp våra makron GåTillFörstaBladfliken och GåTillSistaBladfliken i listan och dubbelklickar eller väljer Lägg till så att de först över till den högra listan i bilden nedan.

 

makroknapp

 

Nu återstår det endast att byta knappikoner som passar till våra två markon. Markera GåTillFörstaBladfliken och klicka på Ändra…. Sedan väljer du den ikon du tycker passar för ditt marko. Därefter gör du samma sak för GåTillSistaBladfliken.

 

makroknapp

 

Nu kan du med en knapptryckning förflytta dig till den första eller den sista bladfliken i en arbetsbok :-)

 

makroknapp

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter