Infocell
 
 
 
 
 
 

MAKRO SOM AUTOSKAPAR HYPERLÄNKAR AV BLADFLIKARNA

 

Här får du ett makro som automatiskt skapar en lista (t.ex. index eller innehållsförteckning) av dina bladflikar. Kanske har du ett rapportpaket eller en fil med många blad där du vill kunna nå alla blad genom att klicka på hyperlänkar och slippa skapa länkarna manuellt.

 

hyperlänkar av bladflikar

 

 

Sub HyperlänkarAvBladflikar()

'Koden skapar en lista (t.ex. index eller innehållsförteckning) med hyperlänkar till alla bladflikar från andra bladfliken i området A2:A...
'Sheets("Innehållsförteckning").Activate
'Ändra bara "Innehållsförteckning" till det namn du har i den första bladfliken.
'Mvh/Tobias Ljung på Infocell


 Dim i As Integer

 Sheets("Innehållsförteckning").Activate
 With ActiveSheet
 .Range("A1").Value = "Innehållsförteckning"
 For i = 2 To Sheets.Count
 .Hyperlinks.Add Anchor:=.Range("A" & i), Address:="", SubAddress:=Sheets(i).Name & "!A1", TextToDisplay:=Sheets(i).Name
 Next i
 End With

 End Sub

 

wwww.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter