Infocell
 
 
 
 
 
 

Lästa och olästa meddelanden

 

Ett irriterande moment i Outlook är om man (snabbt) går igenom sina olästa meddelanden så markerar Outlook meddelanden som lästa trots att jag inte alls har läst dessa. Det gör att man i efterhand, manuellt, markera tillbaka de meddelandena som olästa igen.
(Det här gäller om man har Läsfönster aktiverat, alltså möjligheten läsa meddelanden utan att dubbelklicka).

 

olästa meddelanden outlook

 

Det här beror på att standard-inställningen för Läsfönster meddelanden blir lästa när ett nytt meddelande markeras.
Inställning för detta: Fliken Visa, knappen Läsfönster och sedan Alternativ.

 

Om man bockar ur detta alternativ så kommer alla meddelanden vara olästa tills de manuellt blir satta som lästa eller om man dubbelklickar för att läsa i ett separat fönster.

 

Läst meddelande med fördröjning

Om du fortfarande vill att meddelanden ska bli automatiskt olästa när du läser de i Läsfönstret fast inte när man snabbt går igenom sina meddelanden. Då kan man sätta en tidsfördröjning istället. Det översta valet i dialogrutan för Läsfönster (bilden) så kan man bocka för alternativet ”Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret” och sedan sätt en tid i sekunder i nästa fält.

Till exempel, om det tar dig åtminstone 10 sekunder att läsa ett meddelande. När du sedan snabbt går igenom olästa meddelanden så tittar du inte längre än 5 sekunder på dessa, sätt då tiden till 10 sekunder. Med tidsfördröjning så kommer inte meddelanden märkas som olästa förrän man har läst ett meddelande över den satta tiden.

 

Kortkommando

Märka meddelande LÄST: Ctrl + Enter eller Ctrl + Q

Märka meddelande OLÄST: Ctrl + U

 

Det här beror på att standard-inställningen för Läsfönster meddelanden blir lästa när ett nytt meddelande markeras.
Inställning för detta: Fliken Visa, knappen Läsfönster och sedan Alternativ.

 

Om man bockar ur detta alternativ så kommer alla meddelanden vara olästa tills de manuellt blir satta som lästa eller om man dubbelklickar för att läsa i ett separat fönster.

Läst meddelande med fördröjning

Om du fortfarande vill att meddelanden ska bli automatiskt olästa när du läser de i Läsfönstret fast inte när man snabbt går igenom sina meddelanden. Då kan man sätta en tidsfördröjning istället. Det översta valet i dialogrutan för Läsfönster (bilden) så kan man bocka för alternativet ”Markera objekt som lästa när de visas i läsfönstret” och sedan sätt en tid i sekunder i nästa fält.

Till exempel, om det tar dig åtminstone 10 sekunder att läsa ett meddelande. När du sedan snabbt går igenom olästa meddelanden så tittar du inte längre än 5 sekunder på dessa, sätt då tiden till 10 sekunder. Med tidsfördröjning så kommer inte meddelanden märkas som olästa förrän man har läst ett meddelande över den satta tiden.

Kortkommando

Märka meddelande LÄST: Ctrl + Enter eller Ctrl + Q

Märka meddelande OLÄST: Ctrl + U

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter