Infocell
 
 
 
 
 
 

Pivottabell - visa detaljer i tabell filtrerad med utsnitt

 

Använder du pivottabeller känner du säkert till att du kan dubbelklicka på en cell i pivottabellen och Excel skapar en ny bladflik som visar alla detaljer (poster) som motsvarar värdet i den cell du klickat på. Istället för att dubbelklicka kan du även högerklicka och välja Visa detaljer.

 

Det finns ett potentiellt problem med funktionen Visa detaljer när man använder utsnitt till pivottabellen. Vi ser närmare på detta här.

Nedan har vi en pivottabell med ett utsnitt (Fakturadatum). Pivottabellen är helt ofiltrerad:

filtrera utsnitt pivot

 

Sedan filtrerar vi med hjälp av utsnittsknappen till höger och vi ser att kombinationen Livsmedel/Filofix helt riktigt ändrar värde från ursprungliga 13065 till 4875.

 

filtrera utsnitt pivot

 

Därefter dubelklickar vi på cell C5 där vi har värdet 4875 för att visa de poster som bygger upp värdet 4875. Till vårt förtret visas istället ALLA poster som har kombinationen Livsmedel/Filofix oavsett Fakturadatum, trots att vi har filtrerat vårt utsnitt på Fakturadatum.

 

filtrera utsnitt pivot

 

Workaround: Placera det fält du ska filtrera på i FILTER/rapportfilter i pivottabellen (1). Sedan kan du dubbelklicka på 4875 och endast den eller de rader som motsvarar din filtrering i utsnittet kommer att visas i den nya bladfliken.

 

filtrera utsnitt pivot

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter