Infocell
 
 
 
 
 
 

Sortera lista efter färg

 

I och med introduktionen av Excel 2007 öppnas möjligheten att sortera en lista efter vilken cellfärg, teckenfärg eller ikontyp som cellerna i listan har har.

 

Färger är s.k. subjektiva värden, d v s det finns ingen inbördes rangordning mellan olika färger/ikoner. Detta innebär att om det finns 15 olika färger i en kolumn behöver man sätta upp 14 olika sorteringsregler för att sortera allt innehåll i kolumnen. Har man t ex tre ikoner i en kolumn (röd-gul-grön) så räcker det med två sorteringsregler för att sortera kolumnen. Ibland används sorteringen när man har fått en lista där sändaren har markerat ett antal avvikande poster i en kolumn med en viss färg. Då underlättar denna sorteringsmöjlighet avsevärt.

 

I bilden nedan ser vi en lista som består av två kolumner, Namn och Postnr. Jag vill nu sortera fram alla gulmarkerade celler längst upp i listan. Under menyfliken Data klickar jag på Sortera. Därefter väljer att sortera efter kolumn Postnr och sortera eftera Cellfärg. I droplisten Ordna väljer jag den gula färgen och ser till att det står Överst i den sista droplisten.

 

sortera lista efter färg

 

Resultatet syns i bilden nedan. För att sortera på ytterligare en färg upprepar man samma procedur och väljer en annan färg.

 

sortera lista efter färg

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter