Infocell
 
 
 
 
 
 

Sortera efter kolumner

 

Övningsfil: Tips59-Sortera data efter kolumner.xlsx

 

Excel sorterar data efter innehållet i rader som standard. Detta är ju bra eftersom vi nästan alltid sorterar på det sättet. Men det finns tillfällen där man vill sortera sina data efter innehållet i kolumner. Ett bra exempel på detta är om du vill organisera dina kolumner i bokstavsordning. De flesta hade nog valt att klippa ut och klistra in kolumner kors och tvärs för att lägga data i bokstavsordning.

 

På följande sätt kan du sortera kolumnerna helt riskfritt och garanaterat snabbare:

 

sortera efter kolumner

 

1. Markera området (B2:G7) eller stå med markören någonstans i området.

 

2. Under menyfliken Start klickar du på ”Sortera och filtrera” och välj därefter ”Anpassad sortering…”.

 

sortera efter kolumner

 

3. I dialogrutan för Sortera välj ”Alternativ…” och bocka därefter i ”Sortera vänster till höger” och bekräfta med OK.

 

sortera efter kolumner

 

4. I fältet för ”Sortera efter” väljer du sedan ”Rad 2”. Notera att i vårt fall väljer vi att sortera på raden där våra kolumner finns, men det är fullt möjligt att välja vilken rad vi vill om vi t.ex. skulle vilja sortera på värden.

 

sortera efter kolumner

 

5. När du sedan bekräftat med OK så är tabellen/området sorterat i kolumnmässig bokstavsordning som vi önskade.

 

sortera efter kolumner

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter