Infocell
 
 
 
 
 
 

Summering av timmar i Excel

 

Många som försöker summera tid i Excel - t.ex. timmar - råkar ut för problem. I exemplet nedan ser vi två identiska tabeller. Tabellena innehåller fyra arbetstider som totalt borde visa 26 h och 30 min. Dock visar den ena tabellen 2 h och 30 min. Vad beror detta på?

 

problem vid summering av timmar i Excel

 

Jo, detta beror på vilket talformat som är valt för den aktuella summeringscellen. I exemplet där summan blir 02:30 ser talformatet ut enligt följande:

talformat tid

 

Genom att sätta timmarna - tt - inom hakparenteser så kommer Excel att summera antalet timmar korrekt. Annars börjar Excel att räkna om efter 24 timmar. Talformatet ska alltså vara [tt]:mm för att ge summan 26:30

 

talformat timmar

 

källa: www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter