Infocell
 
 
 
 
 
 

TALFORMAT MED INDRAG FRÅN HÖGER

 

Tal blir som standard synliga längst till höger i cellen, utan att de är högerställda. Man ser under gruppen Justering att talformatet varken är centrerat, vänster- eller högerjusterat.

 

högerställda talformat

 

Ett vanligt önskemål är att man vill förskjuta talen i cellerna ovan lite till vänster så att de inte ligger så nära cellgränsen och cellen till höger. Provar man att öka indraget så händer följande: Formateringen i cellerna ändras till att bli vänsterställda och indrag blir därmed från vänster och inte från höger som önskat.

 

högerställda talformat

 

Istället ska man allts från början högerställa cellerna där man vill sitt indrag och sedan klicka på knappen för att öka indrag det antal gånger man tycker passar.

 

högerställda talformat

 

Nedan ser du ett exempel i en rapport med exempel utan indrag (1) och exempel med indrag från höger (2).

 

högerställda talformat

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter