Infocell
 
 
 
 
 
 

TRICKET SOM LÅTER DIG BEHÅLLA FORMELREFERENSERNA NÄR DU KOPIERAR

 

Ibland vill man kopiera fomler och behålla exakt de kopierade cellreferenserna och klistra in dessa någon annanstans. I exemplet nedan vill vi kopiera formlerna i cell G5:G8 till rad 18-21 i kalkylarket. Om vi bara kopierar och klistrar in så får vi felvärde eftersom Excel som standard kopierar och klistrar in relativa positioner.

 

a

 

För att lösa detta gör vi följande:

1) Markera området vi vill kopiera.

2) Under menyfliken FORMLER klickar du på knappen Visa formler. Nu visar formler istället för värden i cellerna.

3) Kopiera dessa celler och klistra in dem i t.ex. Antecknigar.

4) I Anteckningar väljer du att markera allt (Ctrl+A) och kopierar (Ctrl+C).

 

a

 

5) Växla tillbaka till Excel och markera cellen där du vill börja klistra in formlerna och välj klistra in (Ctrl+V).

 

a

 

6) Klicka sedan på knappen Visa formler igen så att formlerna döljs och värdena syns igen.

 

a

 

KLART!

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter