Infocell
 
 
 
 
 
 

Tips 39 – Utskrifter: skriv inte ut cellfärg

 

Att använda formatering av cellfärg eller teckenfärg kan vara ett effektivt sätt att i Excel framhäva vissa delar eller visa skillnader mellan olika delar i kalkylbladet.

Ett klassiskt sätt t ex i mallar att färglägga de celler där man användaren ska mata in siffror. Ett annat sätt är att färglägga de celler som t ex innehåller formler.

 

Färgläggningen hjälper oss när vi arbetar med excelfilen eller excelmallen. Men när vi sedan vill skriva ut innehållet så vill vi ju troligtvis inte ha inmatningscellerna eller formelcellerna färgade. Hur gör vi då?

 

Visst, man kan ändra inställningarna på färgskrivaren att bara skriva ut svartvitt. Men då skriver skrivaren ut gråskalan, vilket gör att en blåfärgad cell ändå blir annorlunda, d v s grå.

 

Vi har i detta exempel en resräkningsmall som vi använder. Vi vill alltså inte skriva ut de gula celler som gula. Vi vill ha dem utan cellfärg precis som de andra cellerna i kalkylbaldet.
 
utskrift utan färg
 
Under menyfliken Sidlayout i menyfliksområdet Utskriftsformat klickar vi på pilen längst ner till höger för att komma in i utskriftsformat.
 
utskrift utan färg

 

Klicka sedan på fliken Blad och kryssa i kryssrutan ”Svartvitt”. Förhandsgranska sedan och du kommer att se att din utskrift exkluderar alla cellfärger och eventuella teckenfärger.

 

utskrift utan färg

 

utskrift utan färg

 

www.infocell.se

 

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter