Infocell
 
 
 
 
 
 

VIDEO 10 - VILLKORSSTYRD FORMATERING DEL 4

 

I denna instruktionsvideo visar vi hur man med hjälp av villkorsstyrd formatering kan markera information styrd av fler än ett kriterium.

I exemplet visas hur man kan markera fakturarader som är förfallna och ej betalda med viss cellfärg beroende på förfallotid. Detta görs med användande av OCH-funktionen i villkorsstyrningen.

 

Övningsfil med facit finner du här: Tips38 - Villkorsstryd formatering 4.xlsx

 

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter