Infocell
 
 
 
 
 
 

KOPIERA SOM BILD

 

I Excel 2010 finns möjligheten att kopiera en del av kalkylbladet som bild.

I videon kommer du att få se två olika sätt att kopiera och klistra in som bild, en statisk bild och dynamisk bild som uppdateras om källdata ändras. Enkelt men användbart.

 

Övningsfil: Kopiera som bild

 

Kopiera som bild
Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter