Infocell
 
 
 
 
 
 

VIDEO 3: FYLLA TOMMA CELLER MED DATA FRÅN CELLER OVAN

 

I videon nedan visas hur man kan fylla tomma celler med data från celler ovan. Effektivt då man ibland vid import från andra program och internet inte får kolumner fyllda med data och därmed inte kunna göra effektiva analyser i Excel med hjälp av t.ex. pivottabeller, delsummer eller filtrering.

 

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter