Infocell
 
 
 
 
 
 

VIDEO 5 - SAMMANFOGA CELLER OCH VÄRDEN

 

Detta tips ger en introduktion till hur man kan sammfoga celler och värden i Excel.

 

Övningsfil med facit finns här: Tips13 - Sammanfoga celler och värden.xlsx

 

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter