Infocell
 
 
 
 
 
 

VIDEO 6 - SAMMANFOGA & FUNKTIONEN TEXT

 

Denna video beskriver hur man sammanfogar text och cellvärden, samt hur man m h a funktionen TEXT kan anpassa vilket talformat man vill använda i den sammanfogade/konkatenerade texten.

 

Övningsfil med facit finns här: Tips23 - Sammanfoga & Funktionen TEXT.xlsx

 

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter