Infocell
 
 
 
 
 
 

VILLKORSSTYRD FORMATERING

Jag har ett grovt schema där vi har månad (mars), dag (22) och veckodag (mån) följt av en kolumn med ATT GÖRA och en kolumner med DEADLINE. Vi fyller i detta schema framåt och skulle vilja ha en automatisk markering för kolumner B+C+F+G, t.ex. en färgmarkering så att vi enkelt kan se dagens datum. Tacksam för tips/Paul.

Vi löser det med genom att applicera en villkorsstyrd formatering.

 

villkorsstyrd formatering

 

I filen har vi datum i B-kolumnen (dagnr). Det är alltså ett datum och inte siffran 9, 10, 11, 12 etc. Datumet är sedan formaterat i formatet "D" så att dagens nummer visas. När det gäller kolumnen därefter används funktionen VECKODAG och en formatering "DDD" för att visa veckodagen med tre bokstäver.

 

Vad vi nu vill uppnå är att om datumet i den andra kolumnen är lika med dagens datum så vill vi formatera cellerna för denna rad i kolumnerna B, C , F och G.

 

1. Vi markerar dessa fyra kolumner samtidigt (håll nere Ctrl-knappen för att markera fler kolumner samtidigt)

2.Klicka på START-fliken och väljer Villkorsstyrd formatering och Ny regel.... Föjande dialog dyker upp:

 

:dialogruta

 

3. Längst upp väljer du alternativet Bestäm vilka celler som ska formateras genom att använda en formel.

 

4. Sedan använder vi en OM-funktion för att testa om varje cell i B-kolumnen innehåller dagens datum. Vi låter dollartecknet finnas framför kolumnen B för att kunna använda formeln på flera kolumner samtidigt.

 

5. Klicka på knappen Formatera... och välj vilken fomatering du vill ha m h t teckensnitt, storlek, cellfärg, kantlinje etc.

 

6. Bekräfta med OK och det ska nu vara klart.

 

www.infocell.se

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter