Infocell
 
 
 
 
 
 

GÖR DINA PUNKTLISTOR SNYGGA MED SMARTART

 

Punktlistor är ett bra sätt att strukturerat och överskådligt presentera information på. De förekommer flitigt i diverse Worddokument och PowerPoint-presentationer. Med SmartArt kan du enkelt hotta upp dina gamla listor med en snygg layout.

I detta exempel har vi två checklistor gällande ett bokslutsarbete för en person. Den ena listan består av en nivå och den andra listan består av två nivåer. Vi ska nu se hur man kan omvandla dessa listor till s.k. SmartArt-listor.

 

1) Vi markerar punkterna i vår lista och väljer att klippa ut (Ctrl + X)

 

 

2) Gå sedan till menyfliken INFOGA (1)och välj knappen SmartArt (2). Välj sedan den listtypen du tycker passar för din lista (3). Bekräfta med OK.

 

smartart

 

3) Ett SmartArt-objekt skapas och du ser till att endast en punkt finns och klistrar sedan in din punktlista (se bilden nedan).

 

smartart

 

4) Därefter kan du välja att förlägga din lista om du vill.

 

smartart word

 

I det sista exemplet med en lista som består av flera nivåer så har vi gjort på samma sätt och valt en SmartArt-typ som passar för flera nivåer.

 

smartart word

www.infocell.se

 

Dela på Facebook Dela på MySpace Dela på Pusha Dela på Twitter